What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Feb 27, 2018

Market Comments

PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Teollisuuspuun hakkuut Suomessa vuonna 2017 olivat Luken tilastojen mukaan 61,3 Mm³. Tämä on yli 6 % enemmän kuin vuonna 2016, ja yksi korkeimpia vuosittaisia määriä kautta aikojen. Sekä tukkipuun että kuitupuun hakkuut kasvoivat noin 6 %, kuitupuun hieman tukkeja enemmän. Kuitupuun osuus hakkuista oli 57 %. Saman korkean tahdin uskotaan jatkuvan myös tänä vuonna, koska talouskasvu on kiihtynyt ja puun kysyntä on pysynyt korkeana. Teollisuuspuun kaupan yksityismetsistä odotetaan myös säilyvän vilkkaana vuonna 2018. Viime vuonna kaupan  kokonaismäärä kasvoi noin 5 %, jossa tukkipuun kasvu oli lähes 10 %, kun taas kuitupuun kauppa kasvoi hieman yli 1 %:n Luken tilastojen mukaan.

Vuoden loppupuolen tyypillisesti hiljaisen puukauppakauden jälkeen tammikuun PIX Suomen puunhintaindekseihin sisältyvä kokonaismäärä nousi lähes 50 % joulukuusta ja yli 20 % tammikuusta 2017, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta tilastosta. Verrattuna joulukuuhun puukauppamäärät nousivat tammikuussa noin 35 % havutukkipuussa ja noin 50-60 % koivutukissa ja kuitupuussa. Edellisvuoden tammikuuhun verrattuna määrät kasvoivat kaikissa lajeissa, noin 25-30 % tukkipuussa ja noin 15 % kuitupuussa (mänty- ja koivukuitupuu enemmän kuin kuusikuitupuu). Tammikuussa PIX Suomen Havutukki ‑indeksi nousi 49 senttiä, eli 0,84 %, arvoon 58,56 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi puolestaan nousi 1.20 euroa, vastaten 2,77 %:a, ja päätyi arvoon 44,47 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo nousi 4 senttiä, eli 0,25 %, lukemaan 16,29 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.