What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Using PIX commercially Read More Terms of commerial use
May 23, 2017

Market Comments

PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu 23.5.2017

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Sahateollisuus ry:n mukaan huolimatta vilkkaasta puukaupasta, tukin tarjonta on ollut niukkaa ja hinnat nousussa. Tämä, yhdistettynä laskeneisiin sahatavaran hintoihin, on aiheuttanut vaikeuksia sahoille. Huhtikuussa puukauppamäärät PIX-indekseihin sisältyvissä lajeissa laskivat verrattuna maaliskuuhun 2017, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta tilastosta. Keskimäärin kauppamäärä oli yli kolmanneksen edelliskuuta pienempi ja pudotusta oli sekä tukki- että kuitupuun määrissä, jälkimmäisessä hieman enemmän. Verrattuna vuoden 2016 huhtikuun määriin, kokonaismäärän pudotus oli keskimäärin noin 20 %, kuitupuussa määrät laskivat tukkipuuta enemmän. Huolimatta laskeneista määristä, kaikki PIX-puunhintaindeksit osoittivat nousua. PIX Suomen Havutukki -indeksi nousi 58 senttiä, eli 1,04 %, arvoon 56,58 EUR/ m³. PIX Suomen Koivutukki -indeksi nousi 4 senttiä, vastaten 0,10 % edelliskuukaudesta, arvoon 41,93 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo nousi 13 senttiä, vastaten 0,80 %:a, lukemaan 16,34 EUR/m³.

PIX -puunhintaindeksit perustuvat kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. Luken kuukausitilaston julkistamisen muutosten vuoksi tämän kuun hintaindeksit on laskettu Metsäteollisuus ry:n toimittamalla kuukausidatalla. Kuukausidata on pääosin samaa kuin Luken laskennassa käytetty.