What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Using PIX commercially Read More Terms of commerial use
Jul 25, 2017

Market Comments

PIX Suomen avu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu 25.7.2017

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Metsäteollisuus ry raportoi heidän jäsenyritystensä ostaneen 16,6 Mm³ puuta yksityismetsistä vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Tämä on 21% 10-vuotista keskiarvoa korkeammalla, mutta kuitenkin 1% alle vuoden 2016 ensimmäisen puolivuoden määrien. Edellytykset puukaupan hyvälle tahdille myös syksyllä on heidän mukaansa hyvät.

Kesäkuukaudet ovat usein hiljaisia puukaupassa ja huolimatta kevään hyvästä tahdista, kesäkuun puukauppamäärät PIX-indekseihin sisältyvissä lajeissa laskivat sekä edelliskuusta että edellisvuodesta, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta tilastosta. Verrattuna kesäkuuhun 2016, määrät olivat noin 40% pienemmät, toukokuuhun 2017 verrattuna muutosta alaspäin oli hieman vähemmän. Kaikki, läpi koko kevään nousseet, PIX-puunhintaindeksit osoittivat tällä kertaa muutosta alaspäin. PIX Suomen Havutukki -indeksi laski 32 senttiä, eli 0,56 %, arvoon 56,63 EUR/ m³. PIX Suomen Koivutukki -indeksi menetti 23 senttiä, eli 0,54 %, laskien keskiarvoon 42,74 EUR/m³. Suurin muutos näkyi kuitupuussa, kun PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo putosi 44 senttiä, eli 2,68 %, päätyen lukemaan 15,97 EUR/m³.

PIX -puunhintaindeksit perustuvat kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. Luken kuukausitilaston julkistamisen muutosten vuoksi tämän kuun hintaindeksit on laskettu Metsäteollisuus ry:n toimittamalla kuukausidatalla. Kuukausidata on pääosin samaa kuin Luken laskennassa käytetty.