What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Using PIX commercially Read More Terms of commerial use
Apr 25, 2017

Market Comments

PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu 25.4.2017

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Luken mukaan tämän vuoden hakkuumäärä on ollut ennätyskorkea. Myös puukauppa on sujunut hyvin. Maaliskuun puukauppamäärät PIX-indekseihin sisältyvissä lajeissa laskivat hieman maaliskuussa verrattuna helmikuuhun 2017, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta tilastosta. Keskimäärin kauppamäärä oli alle 10 % edelliskuuta pienempi ja pudotusta oli sekä tukki- että kuitupuun määrissä. Mutta verrattuna vuoden 2016 määriin, maaliskuussa oli kuitenkin keskimäärin noin 20 %:n kasvu, tukkipuussa noin 30 % ja kuitupuussa yli 10%. Kaikki PIX puunhintaindeksit osoittivat nousua edelliskuusta. PIX Suomen Havutukki -viitehinta nousi 33 senttiä, eli 0,59 %, arvoon 56,00 EUR/ m³. PIX Suomen Koivutukki -indeksi nousi 6 senttiä, prosenteissa 0,14 % edelliskuukaudesta, arvoon 41,89 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo nousi 19 senttiä, vastaten 1,19 %:a, lukemaan 16,21 EUR/m³.

PIX -puunhintaindeksit perustuvat kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. Luken kuukausitilaston julkistamisen muutosten vuoksi tämän kuun hintaindeksit on laskettu Metsäteollisuus ry:n toimittamalla kuukausidatalla. Kuukausidata on pääosin samaa kuin Luken laskennassa käytetty.