What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Oct 23, 2018

Market Comments

PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Valtakunnan metsien 12. inventoinnin väliaikatiedot kertovat, että suurin hakkuureservi Suomessa on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tällä alueella pystyttäisiin lisäämään kestäviä hakkuumääriä eniten. Koko Suomen tasolla metsistä on käytössä 86 % kestävästä hakkuureservistä. Jo julkaistujen sellutehdas- ja biojalostamohankkeiden lisäksi uutta pienemmän mittakaavan lehtipuusahaa suunnitellaan Akaaseen. Raaka-aineena saha suunnittelee käyttävänsä pääosin haapaa.

Kokonaiskauppamäärät jatkoivat kasvuaan kesän hiljaisen kauden jälkeen, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Indeksien sisältämissä lajeissa puukauppamäärät nousivat yli 40 % elokuusta, sekä 13 % edellisvuoden syyskuusta. Edellisvuoteen verrattuna syyskuun puukauppamäärät nousivat kaikissa tukkipuulajeissa noin 15-20 %, kuitupuussa mänty ja koivu kasvoivat noin 10-20 %, kun taas kuusen määrä laski saman verran. Edelliskuukauteen verrattuna määrät nousivat kaikissa tukkipuulajeissa sekä mänty- ja koivukuitupuussa noin 40 %, kuusikuitupuun kasvun ollessa noin 50 %. Tukkipuun hinnat kääntyivät takaisin nousuun. PIX Suomen Havutukki ‑indeksi nousi 40 senttiä vastaten 0,63 %:a, arvoon 64,15 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi nousi 60 senttiä, eli 1,30 %, arvoon 46,78 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo puolestaan näytti pientä 8 sentin laskua, vastaten 0,39 %:a, tasalukemaan 18,00 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.