What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Jun 25, 2019

Market Comments

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat – Luken mukaan viime vuonna hakkuiden kokonaismäärä Suomessa oli 78,2 Mm³. Tämä on jälleen ennätyssuuri määrä, kasvaen 6 % aiemmasta. Hakatusta puusta 89 % meni metsäteollisuuden käyttöön ja 11 % energiantuotantoon.

Wood Resources Internationalin (WRI) mukaan sahatukkien hinnat ovat laskeneet globaalisti tänä vuonna. Heidän mukaansa syynä tähän on sekä tukin suuri tarjonta että sahatavaran vähentynyt kysyntä. Arvioidaan, että sahatavaran hyvä suhdanne on hiipunut myös Suomessa. Kiinan talouskehitys on ollut epävakaata ja samalla Venäjän edullisempi sahatavara on vallannut markkinoita. Samaan aikaan Venäjä on rajoittanut puun vientiä ja joidenkin raporttien mukaan siellä on ylitarjontaa puusta. Myös MENA-alueen epävakaa tilanne vaikuttaa Suomen sahatavaran vientinäkymiin.

Raakapuun kauppamäärä kasvoi aiemmasta toukokuussa, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Meidän indeksiemme sisältämissä lajeissa kokonaispuukauppamäärä kasvoi yli 70 % huhtikuisesta. Kaikki lajit näyttivät kasvua edelliskuusta, suurin kasvu oli kuusikuidussa, jossa kauppamäärä yli kaksinkertaistui. Muissa lajeissa kasvu oli 60-80 %:n luokassa. Kuitenkin verrattuna toukokuuhun 2018, kokonaismäärä laski 43 %, noin 35 % kuitupuussa ja yli 50 % tukkipuussa. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo jatkoi edelleen laskuaan sen arvon pienentyessä 39 senttiä, eli 0,66 %, lukemaan 58,69 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi puolestaan kasvoi 1,39 euroa, eli 3,18 %, päätyen arvoon 45,06 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi nousi hillityt 4 senttiä, eli 0,22 %, arvoon 18,11 EUR/m³.

Sahatavaran vientihinnat näyttivät muutoksia molempiin suuntiin tässä kuussa. Suurin osa männyn hinnoista liukui alaspäin, kun taas kuusella hinnat liikkuivat molempiin suuntiin. Toukokuun dataan perustuen PIX Sawn Timber Pine FAS Finland indeksi jatkoi heikentymistään laskien 3.30 EUR/m³, eli 1,76 %, arvoon 183,88 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland viitehinta puolestaan kääntyi nousuun edelliskuun pudotuksen jälkeen vahvistuen 1,01 EUR/m³, eli 0,53 %, arvoon 192,25 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.