What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Using PIX commercially Read More Terms of commerial use
Sep 26, 2017

Market Comments

PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu 26.9.2017

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Puun käytön uskotaan lisääntyvän huomattavasti Itämeren alueella. Useat sellu-, bioenergia- ja biopolttoaineprojektit voisivat lisätä puun käytön jopa kestävän määrän yläpuolelle joillakin alueilla. Näin ollen kaikkien julkisuudessa esiintyneiden projektien ei uskota toteutuvan. Sellutehdassuunnitelmat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa, sekä muut puunjalostusprojektit mm. Baltiassa ovat jo lisänneet sekä tulevat lisäämään alueen puunkäyttöä. Toisaalta, tällä hetkellä sellu- ja paperituotannon lasku Norjassa lisää puun saatavuutta erityisesti Ruotsin puolella rajaa.

Kesän verkkaisempi puukauppa-aika alkaa olla ohi ja elokuun määrät PIX-indekseihin sisältyvissä lajeissa kasvoivat huomattavasti heinäkuusta, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta tilastosta. Kaikissa muissa lajeissa paitsi koivutukeissa määrät olivat noin kaksinkertaiset heinäkuuhun verrattuna ja myös koivutukissa kasvu oli noin 66%. Elokuuhun 2016 verrattuna, määrät kuitenkin laskivat, keskimäärin 8%, sekä tukki- että kuitupuussa. Vähiten määrä laski mäntytukeissa (-2%) ja eniten kuusikuidussa (-16%). Huolimatta kasvaneista määristä, kaikki PIX-puunhintaindeksit jatkoivat laskuaan. PIX Suomen Havutukki ‑indeksi oli 28 senttiä, eli 0,50 %, aiempaa alempi ja nyt 56,19 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi laski 43 senttiä, eli 1,02 %, keskiarvoon 41,85 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo menetti 12 senttiä, eli 0,76 %, pudoten lukemaan 15,75 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.