What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Apr 23, 2019

Market Comments

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat – Pellervon taloustutkimuksen (PTT) mukaan hakkuiden odotetaan laskevan Suomessa hieman vuosina 2019-2020. PTT’n ennusteen mukaan tänä vuonna hakkuut olisivat noin 64 miljoonaa m³, joka on 3-4 % vuotta 2018 pienempi määrä, ja ensi vuonna 63 miljoonaa m³. Hakkuiden vähenemistä paikattaneen varastojen käytöllä sekä lisääntyneellä puun tuonnilla. Sellun korkeiden tuotantomäärien odotetaan pitävän kuitupuun kysynnän korkealla, kun taas sahatavaran tuotannon ennustetaan laskevan ja sen myötä myös tukkipuun kysynnän. Paperituotannon ennustetaan jatkavan hidasta laskuaan, kun taas kartongintuotannon ennustaan kasvavan edelleen.

Kaarnakuoriaiset ovat haitanneet Keski-Euroopan puumarkkinoita tuhoamalla suuria määriä puuta. Vaurioituneen puuston laajat hakkuut ovat täyttäneet raakapuuvarastoja ja uusien tuhojen torjunnasta lisähakkuilla on tullut hyvin epätaloudellista. Tulevan kesän odotetaan entisestään vaikeuttavan tilannetta. Suomessa kaarnakuoriaisvauriot eivät ole vielä olleet yhtä vakavia mutta ilmaston lämpeneminen lisää tuhoriskiä myös täällä.

Raakapuun kauppamäärä laski maaliskuussa jälleen melko selvästi edelliskuusta, sekä tällä kertaa myös verrattuna edelliseen vuoteen, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Meidän indeksiemme sisältämissä lajeissa kokonaispuukauppamäärät laskivat yli 25 % helmikuusta. Lajeittain muutokset olivat välillä 20-35 % ja suurin vähennys oli havutukissa, pienimmät kuitupuussa. Lajikohtaiset määrät laskivat myös maaliskuuhun 2018 verrattuna, kuitupuun osalta tosin hieman vähemmän. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo laski melko huomattavat 1,82 euroa, eli 2,96 %, lukemaan 59,27 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi laski 6 senttiä, eli 0,14 %, päätyen arvoon 44,35 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi heikentyi 4 senttiä, vastaten 0,23 %, arvoon 17,67 EUR/m³.

Sahatavaran vientihinnat näyttivät muutosta sekä ylös- että alaspäin, ja männyn hintaindeksi jatkoi laskuaan, kun taas kuusen indeksikehitys kääntyi ylöspäin. Maaliskuun dataan perustuen PIX Sawn Timber Pine FAS Finland heikentyi 0,83 EUR/m³, eli 0,43 %, arvoon 190,17 EUR/m³, ja PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland puolestaan nousi 3,23 EUR/m³, eli 1,66 %, arvoon 197,64 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.