What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Aug 28, 2018

Market Comments

PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Suomeen  tuodun puun hinnat sekä määrät ovat kasvaneet tänä vuonna. Toukokuussa maahantuodun havukuitupuun hinnat olivat 40-50 % korkeammalla sekä koivukuitupuun noin 25 % enemmän verrattuna vuodentakaiseen. Eniten tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu, jota tuotiin yli 1,5 Mm³ kun taas mänty- ja kuusikuitupuun tuonti oli alle 0,3 Mm³. Tukkipuun tuonti oli huomattavasti alhaisemmalla tasolla, koivu- ja kuusitukin tuontimäärien ollessa noin 0,1 Mm³ ja mäntytukin noin puolet tästä. Suurin osa tuontipuusta, yli 70 %, tulee Venäjältä, Viron ja Latvian kummankin kattaessa noin 10 % tuontimääristä.

Kesän hiljaisempi puukauppakausi näkyy jälleen heinäkuun alhaisempina määrinä, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Indeksien sisältämissä lajeissa puukauppamäärät laskivat 58 % kesäkuusta, mutta olivat silti saman 58 % edellisvuoden heinäkuuta korkeammat. Edellisvuoteen verrattuna heinäkuun puukauppamäärät nousivat kaikissa lajeissa 25 %:n ja 78 %:n välillä. Edelliskuukauteen verrattuna määrät laskivat kaikissa lajeissa 40-70 %. Usean kuukauden nousun jälkeen hintaindeksit näyttivät laskua heinäkuussa. PIX Suomen Havutukki ‑indeksi laski 45 senttiä vastaten 0,70 %, arvoon 64,21 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi laski 1,39 euroa, eli 2,91 %, arvoon 46,38 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo laski vähiten, eli 6 senttiä, vastaten 0,33 %:a, lukemaan 17,86 EUR/m³. Kaikki indeksiarvot ovat kuitenkin edelleen selvästi vuodenvaihteen hintojen yläpuolella.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.