What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Dec 27, 2018

Market Comments

PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Sahatavaran tuotanto kasvoi tammi-marraskuun aikana 1 % ja oli 11,1 Mm³, kertoo Sahateollisuus ry. Kuitenkin sahatavaran vientimäärät ovat laskeneet 7 % vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana. Vuoden ensimmäisen puoliskon jälkeen sahatavaran kysyntä Kiinassa ja Egyptissä on laskenut aiemmasta.

Puun kauppamäärät kasvoivat marraskuussa hieman hitaammin kuin aiemmin syksyllä, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Indeksien sisältämissä lajeissa puukauppamäärät kasvoivat vain 2 % lokakuusta, ja noin 13 % edellisvuotisesta. Edellisvuoteen verrattuna marraskuun puukauppamäärät nousivat kaikissa tavaralajeissa paitsi kuusikuidussa. Tukkipuussa ja mänty- ja koivukuidussa määrät kasvoivat noin 10-20 %, kun taas kuusikuidun kauppamäärät laskivat lähes 15%. Edelliskuukauteen verrattuna määrät nousivat kuusitukeissa 8 % ja mäntykuidussa 4 % muiden lajien näyttäessä muutaman prosentin laskua. Havutukkien hinnat jatkoivat nousua kun taas kuitupuun keskihinnat näyttivät pientä laskua koivutukin hintojen laskiessa enemmän. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo nousi 42 senttiä vastaten 0,65 %:a, arvoon 65,01 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi laski 49 senttiä, eli 1,04 %, arvoon 46,82 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi vaihtoi taas suuntaa laskien 7 senttiä, eli 0,07 %, arvoon 18,19 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.