What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Nov 28, 2017

Market Comments

PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – EU:n lulucf-säädöksen kehitys saattoi näyttää vielä aiemmin syksyllä Suomen metsien käytön kannalta paremmalta kuin nyt. Ministerineuvosto esittää laskentatapaa, jossa Suomen metsät muuttuisivat hakkuiden kasvun myötä laskennallisesti päästölähteiksi. Tämä aiheuttaisi lisäkustannuksia suunnitelmille lisätä hakkuita Suomessa puun käytön kasvun myötä. Ehdotus voidaan nähdä myös epätasa-arvoisena EU:n eri jäsenmaiden osalta, koska osa jäsenmaista voisi suhteessa nostaa metsien käyttöä toisia enemmän.

Lokakuun PIX Suomen puunhintaindekseihin sisältyvä kokonaismäärä kasvoi muutaman prosentin syyskuusta sekä myös lokakuusta 2016, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta tilastosta. Syyskuuhun verrattuna puukauppamäärät kasvoivat muissa lajeissa, mutta eivät koivutukissa. Eniten kasvoi mäntykuitupuun kauppa, vähiten kuusitukki. Kokonaisuudessaan kuitupuussa kasvu oli yli 10%, tukkipuussa alle 5%. Lokakuuhun 2016 verrattuna kokonaismäärät kasvoivat vain muutaman prosentin. Suurin kasvu oli mäntytukissa, kun taas kuusikuitupuun ja koivutukin määrät laskivat. Lokakuussa indeksimme liikkuivat eri suuntiin. PIX Suomen Havutukki ‑indeksi nousi 20 senttiä (0,35 %), arvoon 56,95 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi puolestaan laski 15 senttiä (0,34 %) ja päätyi arvoon 43,36 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo laski 6 senttiä (0,39 %) lukemaan 15,90 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.