What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Mar 27, 2018

Market Comments

PIX suomalaisen havusahatavaran vientihintaindeksit julkaistu

FOEX julkaisee suomalaisen havusahatavaran vientihintaindeksit

PIX Sawn Timber Pine FAS Finland ja PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland -indeksit sisältävät Suomesta vietävät tärkeimmät sahatavaralajit

HELSINKI, 27.3.2018 (Lehdistötiedote)

FOEX laajentaa tuotetarjontaansa uusilla hintaindekseillä suomalaisen havusahatavaran vientihinnoille. PIX Sawn Timber Pine FAS Finland ja PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland -indeksit täydentävät FOEXin nykyistä tuotepalettia, joka kattaa hintaindeksit metsästä lopputuotteisiin saakka sisältäen raakapuun, hakkeen, sellun, painopaperin, pakkausmateriaalit sekä keräyspaperin.

Suomi on Euroopan Unionin kolmanneksi suurin sahatavaran tuottaja ja vienti kattaa yli 75 % kokonaistuotannosta. Vuonna 2017 viennin kokonaismäärä oli yli 9 miljoonaa kuutiometriä. Suurimmat vientimarkkinat olivat Kiina, Egypti ja Japani. Euroopassa sahatavaraa vietiin eniten Isoon-Britanniaan.

Kaksi uutta sahatavaraindeksiä pohjautuu kuuteen sahatavaralaatuun, joista kutakin painotetaan sen markkinaosuuden mukaisesti. Indeksit julkaistaan yksikössä euroa per kuutiometri. Hintoja indeksien laskentaan kerätään suomalaisilta vientisahoilta. Kuten kaikissa PIX-indekseissä, myös ostajien hintoja voidaan huomioida laskennassa. Valitut laadut edustavat tärkeimpiä sahatavaran vientilaatuja. FOEX sai arvokasta apua indeksien kehitykseen sahayrityksiltä sekä Sahateollisuus ry:ltä, erityisesti laatujen valinnan ja painotusten suhteen.

”Sahateollisuus on aina ollut hyvin tärkeä osa Suomen kansantaloutta”, sanoo FOEX Indexes Oy:n johtaja Tytti Inkinen. ”PIX Sawn Softwood Timber FAS Finland -indeksimme tarjoavat työkalun hintaseurannan apuvälineeksi.”

Palvelu on saatavilla toistaiseksi veloituksetta FOEXin internetsivustolla 27. maaliskuuta 2018 alkaen:

http://foex.fi/biomass/

FOEX Indexes Oy (www.foex.fi)

FOEX on riippumaton hintaindeksien tuottaja, jonka toimipaikka on Helsinki. FOEX tuottaa PIX-hintaindeksejä sellulle, paperille, kartongille, kierrätyspaperille, sekä puulle ja bioenergialle. FOEXin on omistanut vuodesta 2017 lähtien Euromoney Institutional Investor PLC ja FOEX on osa sen Metal Bulletin -ryhmää.

##########################

Lehdistötiedustelut:

Tuomo Neuvonen

Senior Manager, Biomass and Wood Index Products

FOEX Indexes Oy

09-439 10325
tuomo@foex.fi