Categories: Puunhintaindeksit
      Date: May 22, 2018
     Title: PIX Puunhinnat 22.5.2018
PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu


Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Metsäteollisuus ry arvioi, että talouskasvu Euroopassa ja Aasiassa on vauhdittanut kuitupohjaista teollisuutta ensimmäisellä kvartaalilla edellisvuoteen verrattuna kartonkituotannon kasvaessa 10 % noin 1,0 miljoonan tonniin, sellutuotannon 3 % noin 2,0 milj. tonniin ja paperituotannon 0.3 % 1,7 milj. tonniin. Sahatavaran tuotannon kerrotaan kuitenkin laskeneen 6 % 2,9 Mm³:iin. Järjestön mukaan syynä tälle olivat puunhankinnan haasteet. Osa Suomen biopohjaisten tuotteiden projekteista on edennyt hieman, kun Kaidin biojalostamo on saanut ympäristöluvan, ja Finnpulp on kasvattanut omistuspohjaansa kiinalaisella pehmopaperien tuottajalla. Näiden suunnitelmien lisäksi Metsä Group harkitsee muutoksia Kemin sellutehtaaseensa joko päivittämällä nykyistä tehdasta tai vaihtoehtoisesti rakentamalla kokonaan uuden yksikön.

PIX Suomen puunhintaindekseihin sisältyvä kokonaismäärä kasvoi yli 40 % edellisvuoden huhtikuusta ja noin 5 % edelliskuusta, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Maaliskuuhun verrattuna, puukauppamäärät nousivat yli 10 % mäntytukissa, kun taas kuusi- ja koivutukin määrät laskivat muutaman prosentin. Kuitupuussa määrät nousivat lähinnä männyllä. Edellisvuoteen verrattuna määrät nousivat tukissa yli 30% ja kuitupuussa 55%. Sekä tukeissa että kuitupuussa männyn määrä kasvoi prosenteissa eniten. PIX Suomen Havutukki ‑indeksi nousi 1,14 euroa vastaten 1,90 %, arvoon 61,21 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi nousi 32 senttiä, eli 0,72 %, arvoon 44,56 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo nousi 40 senttiä, eli 2,39 %, lukemaan 17,11 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.