Categories: Puunhintaindeksit
      Date: Oct 24, 2017
     Title: PIX Puunhinnat 24.10.2017
PIX Suomen havu- ja koivutukki sekä PIX Suomen kuitupuu


Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen havutukki, koivutukki ja kuitupuu – Luonnonvarakeskus ennustaa kasvua sekä ainespuun markkinahakkuille että metsäteollisuustuotteiden viennille. Hakkuumäärien arvioidaan kasvavan tänä vuonna 63,6 Mm³:in ja ensi vuonna 65 Mm³:in ja samalla raakapuun tuonnin laskevan 4 % viime vuodesta. Sahatavaran viennissä uskotaan tänä vuonna päästävän uuteen ennätykseen. Kiina nousee tärkeimmäksi sahatavaraviennin kohdemaaksi ja mäntysahatavaran menekki Kiinassa helpottaa Pohjois-Afrikan markkinoiden ongelmien aiheuttamaa kysynnän pudotusta. Sellun ja kartongin viennin ennustetaan kasvavan, paperin viennin taas jatkavan laskuaan.

Puukauppa on jatkanut piristymistään kesän jälkeen kaikissa PIX-indekseihin sisältyvissä lajeissa, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta tilastosta. Syyskuussa puukauppamäärien kasvu oli lähes 50 % verrattuna elokuuhun melkein kaikissa lajeissa, vain mäntykuitupuussa kasvu jäi vajaaseen 30 %. Syyskuuhun 2016 verrattuna tukkipuun määrät olivat lähes samat, kun taas kuitupuun määrät laskivat 4-9 %. Kesän hintojen laskun jälkeen, kaikki PIX-puunhintaindeksit kääntyivät nousuun syyskuussa. PIX Suomen Havutukki ‑indeksi nousi 56 senttiä (1,00 %), arvoon 56,75 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi oli 1,66 euroa (3,97 %) aiempaa korkeampi 43,51 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksiarvo nousi 21 senttiä (1,35 %) lukemaan 15,96 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.