What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Jun 23, 2015

Market Comments

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)
 • FOEXin tuottamat kaupalliset puunhintaindeksit perustuvat Luken keräämään tai Metsäteollisuus ry:n toimittamaan dataan:
  • Kuukausittaiset yksityismetsien puukauppojen hintatilastot
  • Puutavaralajien keskihinnat ovat puukauppasopimuksiin kirjattujen hintojen ostomäärillä painotettuja keskiarvoja
  • Luke saa hintatietoja Metsäteollisuus ry:ltä ja Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksiltä
  • Luken tilastojen kattavuus yksityismetsien kauppamääristä on 87 % sahatukeissa, 92 % kuitupuussa
  • Tarkemman laatuselosteen hintatilastoista saa FOEXilta ja Lukelta
 • PIX Suomen puunhintaindeksit lasketaan seuraavin tiedoin:
  • Laskennassa käytettävät hinnat ovat alueellisia kantohintoja kaikilla hakkuutavoilla
  • Alueet ovat kuitupuu- ja havutukki-indekseissä Etelä-Suomi, Keski-Suomi, Savo-Karjala, Kymi-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu-Pohjanmaa sekä Lappi
  • Alueet ovat koivutukki-indeksissä: Etelä-Suomi, Keski-Suomi, Savo-Karjala sekä Kymi-Savo
  • Hakkuutavat ovat uudistushakkuu, harvennushakkuu sekä ensiharvennus.
  • Painotetaan alueittain yksityispuukaupan kokonaismäärien (pysty- ja hankintakaupat) kolmen kuukauden liukuvalla keskiarvolla
  • Havutukki-indeksissä puulajit ovat mänty ja kuusi, kuituindeksissä mänty, kuusi ja koivu
  • Julkaistaan kuukausittain yksikössä EUR/m³
  • Hintaindeksejä ei muuteta julkaisun jälkeen
 • Laskennassa poistetaan 10 % ääriarvoista seuraavasti:
  • Kunkin tavaralajin (mänty-, kuusi- ja koivutukit sekä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu) määristä poistetaan 10 % ylimmistä ja alimmista arvoista
  • Kunkin alueen määristä poistetaan maksimissaan 50 %, jotta jokainen alue olisi edustettuna laskennassa
  • 3 kk:n liukuvan keskiarvon ohella 10 % ääriarvojen poisto vähentää paikallisten lyhytaikaisten markkinahäiriöiden vaikutusta indeksiin
 • Mikäli Luken/Metsäteollisuus ry:n hintatilastojen julkaisu viivästyy, voidaan:

 • a. hintaindeksin laskennassa käyttää kyseisen kuukauden viikkohintojen keskiarvoa, sekä edellisen kuun määriä, joista tehdään 10 % poisto viikkohintojen perusteella

  tai vaihtoehtoisesti, mikäli viikkohintojen käyttö ei ole mahdollista,

  b. Indeksin julkaisua siirtää seuraavalle tiistaille