What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Oct 22, 2019

Market Comments

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat – Suomen puukaupan odotetaan hiljentyvän loppuvuonna. PTT:n mukaan metsäteollisuustuotteiden kysyntä ja hinnat jatkavat heikentymistään ja hakkuu ja puukauppamäärät vähentyvät. Puun kasvavien tuontimäärien uskotaan myös vaikuttavan suomalaiseen puumarkkinaan. PTT ennustaa, että sellumarkkinan pahin pudotus on nyt takanapäin, mikä voi ylläpitää kuitupuumarkkinan vauhtia hieman paremmin. Tukkipuun markkinan PTT uskoo kokevan kovempia aikoja. Metsälehti Makasiinin metsänhoitoyhdistyksille tehdyssä kyselyssä kuitupuun kysynnän uskotaan pysyvän tasaisena ja pidemmällä aikavälillä sen odotetaan jopa kääntyvän taas kasvuun. Myös tässä kyselyssä tukkipuun markkinalle ennustetaan vaikeuksia. Tällä hetkellä tukkipuun pystykauppa vielä sujuu kohtuullisesti mutta tienvarsikaupassa tukkipuu on jo kohdannut kysyntäongelmia.

Suomalaiset sahat suunnittelevat tuotannon rajoituksia sopeutuakseen tämänhetkisiin globaalin sahatavarakaupan haasteisiin. Vaikka maailmalla sahatavaran kysyntä ei ole vähentynyt merkittävästi, suomalaiset vientisahat kärsivät Keski-Euroopan myrsky- ja hyönteistuhojen vaikutuksista sekä vahvasta eurosta. Ruotsalaiset sahat ovat samantyyppisessä tilanteessa mutta niille vaikutus ei ole ollut yhtä merkittävä kuin suomalaisille heikon kruunun sekä tukkipuun hieman alemman hinnan johdosta.

Raakapuun kauppamäärä jatkoi kasvuaan syyskuussa, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Verrattuna edellisvuoteen, määrät olivat kuitenkin pienempiä. Syyskuun kauppamäärät kasvoivat keskimäärin lähes 40 % tukkipuussa ja lähes 50 % kuitupuussa, kokonaiskauppamäärän näyttäessä 45 % ylöspäin edelliskuusta. Verrattuna syyskuuhun 2018, kokonaiskauppamäärä laski yli 20 %. Kuitupuun kauppamäärä liukui 10 % ja tukkipuun kauppamäärä yli 35 % alaspäin. Kaikki lajit näyttivät väheneviä määriä edellisvuodesta, pienimmät muutaman prosentin laskut olivat kuusi- ja koivukuitupuussa, suurimmat tukkipuutavaralajeissa. Syyskuun hintadata johti PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvon 81 sentin, eli 1,39 %:n laskuun, joka päättyi lukemaan 57,47 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi laski 31 senttiä, eli 0,70 %, arvoon 43,85 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi heikentyi 30 senttiä, eli 1,67 %, arvoon 17,66 EUR/m³.

Sahatavaran vientihinnat liikkuivat taas sekä ylös että alas syyskuussa. Pitkän laskun jälkeen männyn data näytti tällä kertaa hieman positiivista hintakehitystä. Kuuselle raportoidut hinnat puolestaan kääntyivät jälleen laskuun. Syyskuun dataan perustuen PIX Sawn Timber Pine FAS Finland indeksi näytti ensimmäistä kertaa vuoteen positiivista muutosta nousten 2,97 euroa, eli 1,74 %, lukemaan 174,02 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland taas sukelsi 5,40 euroa, eli 2,86 %, arvoon 183,62 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.