What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Feb 25, 2020

Market Comments

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat – Laaja teollisuuden lakko ja työsulku Suomessa ovat vaikuttaneet huomattavasti metsäteollisuuteen. Paperiteollisuuden lakko päättyi muutama viikko sitten ja mekaanisen metsäteollisuuden lakko toissa päivänä, sunnuntaina. Työtaistelutoimien vaikutus mm. kattamiemme puukaupan ja sahatavaran sekä sivutuotteiden määriin on kuitenkin huomattava. Puukauppatilastot näyttävät kauppamäärien romahtaneen lähes 50 % alkuvuonna verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2019. Maaseudun Tulevaisuus kirjoittaa, että energianpuun korjuu sekä länsirannikolla puun vienti ovat ylläpitäneet kauppamääriä jollain asteella. Samaan aikaan poikkeuksellisen leuto talvi sekä korkeat sademäärät ovat pitäneet hakkuuolosuhteet erittäin haastavina. Toisaalta, Keski-Euroopan metsätuhojen aiheuttama poikkeuksellisen korkea tukkitarjonta häiritsee puu- ja sahatavaramarkkinoita Euroopassa.

Sahateollisuus ry:n Wood from Finland -konferenssissa toissaviikolla keskusteltiin muun muassa Pohjois-Euroopan ja Venäjän hankalista puunkorjuuolosuhteista, jotka voivat vähentää sahatavaran tuotantoa myös Venäjällä. Tämä yhdessä vientikilpailukykyä vähentävän vahvistuneen ruplan kanssa voi vähentää Venäjän sahatavaravientiä. COVID-19-epidemialla odotetaan olevan lyhyellä tähtäimellä merkittäviä vaikutuksia Kiinan sahatavaran kysyntään, mutta aiempien kokemusten perusteella taloustilanne voi kuitenkin epidemian ollessa ohitse parantua nopeastikin.

Luken mukaan noin 56 % vuonna 2018 Suomessa käytetystä puusta päätyi energian tuotantoon. Korkea luku selittyy sillä, että se sisältää kaikki jakeet metsäteollisuuden nestemäisistä sivutuotteista metsähakkeeseen sekä kotitalouden polttopuuhun. Kokonaismäärästä 16 % oli suoraan energiakäyttöön hankittua puuta. Toiseksi suurin osa puusta menee sahatavaraksi (12 %), sitten paperiksi (11 %), puumassaksi (9 %) ja kartongiksi (8 %).

Raakapuun kauppamäärä tammikuussa 2020 kasvoi edellisestä kuusta mutta jatkoi laskuaan verrattuna tammikuuhun 2019, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Joulukuuhun verrattuna tammikuun määrä nousi 5 % tukkipuussa ja 10 % kuitupuussa, kokonaiskauppamäärän näyttäessä 8 %:n nousua. Kaikki yksittäiset tavaralajit, lukuun ottamatta mäntytukkia (-5 %), näyttivät kasvua, pääosin 10-20 %:n välillä. Verrattuna tammikuuhun 2019, kokonaiskauppamäärä laski 50 %. Edellisvuodesta kuitupuun kauppamäärä laski 46 % ja tukkipuun kauppamäärä 56 %. Näissä kaikki tavaralajit näyttivät väheneviä määriä 45-55 %:n välillä. Tukkipuun hinnat käänsivät kurssinsa tammikuussa nostaen PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvoa 26 sentillä 0,47 %, lukemaan 55,30 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi puolestaan laski 56 senttiä, eli 1,30 %, arvoon 42,39 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi muutti suuntaa ja heikentyi 23 senttiä, eli 1,34 %, arvoon 16,96 EUR/m³.

Sahatavaran vientihinnat ovat olleet edelleen aallonpohjassa johtuen haastavasta markkinatilanteesta. Kuitenkin monet mäntysahatavaralle raportoidut hinnat näyttivät nousua. Toisaalta useat kuusen hintanoteeraukset kääntyivät laskuun. Tammikuun dataan pohjautuen PIX Sawn Timber Pine FAS Finland indeksi vahvistui 2.13 euroa, eli 1,29 %, lukemaan 166,70 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland puolestaan heikentyi 2.67 euroa, eli 1,52 %, arvoon 173,08 EUR/m³. Verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen, on männyn indeksi noin 14 % ja kuusen indeksi noin 12 % alle senhetkisen lukeman.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.