What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Dec 27, 2019

Market Comments

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat – Yksi jo pitkälle suunnitelluista sellutehdashankkeista, Finnpulp Kuopiossa, on kohdannut takaiskun, joka johtaa projektin peruuntumiseen. Korkein hallinto-oikeus on määrännyt, ettei tehdas voi saada ympäristölupaa, koska tehtaan kuormitus Kallaveteen voisi olla liian suuri. Toisaalla, Metsä Groupin suuri sahaprojekti Raumalla on saanut sekä rakennus- että ympäristöluvat. Lopullinen investointipäätös 750.000 m³:n vuosittaisen tuotantokapasiteetin sahalle on suunniteltu tehtävän alkuvuonna 2020. Sahan vuotuinen tukinkäyttö olisi 1,5 miljoonaa m³.

Sahatukkien hinnat ovat laskeneet globaalisti kertoo Wood Resources International. Erityisesti Euroopassa hinnat ovat laskeneet tukin ylitarjonnan vallitessa Keski-Euroopan markkinoilla. Havukuitupuun hinnat ovat joko pysyneet tasaisina, tai laskeneet. Suurimmat hinnanlaskut ovat olleet Itävallassa, Saksassa sekä Ruotsissa. Samaan aikaan Suomessa puun tuonti on lisääntynyt 5 % noin 8,7 Mm³:iin tämän vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana, kertoo Luke. Lähes 60 % tuonnista oli kuitupuuta, hakkeen osuuden ollessa yli 30 %.

Raakapuun kauppamäärä marraskuussa laski verrattuna sekä edelliskuuhun että edellisvuoteen, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Keskimäärin marraskuun määrä laski lähes 25 % tukkipuussa ja 13 % kuitupuussa, kokonaiskauppamäärän näyttäessä 17 %:n laskua lokakuusta. Kaikki yksittäiset tavaralajit näyttivät noin 20 %:n laskua, lukuun ottamatta mäntykuitupuuta, jossa lasku oli vain 6 %. Verrattuna marraskuuhun 2018, kokonaiskauppamäärä laski 50 %. Edellisvuodesta kuitupuun kauppamäärä laski 40 % mutta tukkipuun kauppamäärä yli 60 %. Myös edellisvuodesta kaikki tavaralajit näyttivät väheneviä määriä, kuitupuussa noin 30-40 % ja tukissa noin 55-65 %. Putoavat hinnat pitivät PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvon laskussa myös marraskuussa, ja indeksi heikkeni 85 senttiä, eli 1,50 %, lukemaan 55,68 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi laski 53 senttiä, eli 1,23 %, arvoon 42,60 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi heikentyi 63 senttiä, eli 3,64 %, arvoon 16,68 EUR/m³. Edellisen kerran kuitupuun hintaindeksi on ollut tällä tasolla maaliskuussa 2018 ja havusahatavaran hintaindeksi helmikuussa 2017.

Sahatavaran vientimarkkinoihin vaikuttaa edelleen vahvasti Keski-Euroopan tukki- ja sahatavaraylitarjonta. Suuri osa raportoiduista hinnoista sekä männylle että kuuselle näyttivät negatiivista muutosta mutta tällä kertaa oli hieman edelliskuuta enemmän nousevia hintoja. Marraskuun dataan perustuen PIX Sawn Timber Pine FAS Finland indeksi jatkoi laskuaan heikentyen 3,25 euroa, eli 1,93 %, lukemaan 164,91 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland jatkoi myös pudotustaan heikentyen 2,61 euroa, eli 1,47 %, arvoon 175,14 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.