What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Nov 26, 2019

Market Comments

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat – Poikkeuksellisen korkea tukkipuun tarjonta Euroopan markkinoilla sekoittaa edelleen metsäsektoria puumarkkinoilta sahayrityksiin. Suomalaiset sahat kipuilevat keskieurooppalaisten halpaa raaka-ainetta käyttävien kilpailijoiden kanssa ja pyrkivät valmistautumaan kansainvälisiin poliittisin ja taloudellisiin uhkakuviin. Markkinahäiriöiden, erityisesti halvan vahingoittuneen puun, arvioidaan vaikuttavan markkinoilla jopa useita vuosia. Joidenkin lähteiden mukaan Venäjä on alkanut viemään lisääntyvissä määrin sahatavaraa Eurooppaan ja MENA-alueelle Kiinan kysynnän vähentyessä. Venäjän etuna on ruplan heikko kurssi näillä markkinoilla. Joitakin positiivisia merkkejä on näkyvissä globaalisti rakennussektorin muita sektoreita lupaavampien lukujen suhteen sekä sahatavaran kysynnän pysyessä melko vakaana.

Luke julkaisi viimeisimmän Metsäsektorin suhdannekatsauksen vuosille 2019-2020. Talouden kasvun ennakoidaan hidastuvan tämän ja seuraavan vuoden aikana useilla metsäteollisuustuotteiden päämarkkinoilla. Tämän, ja muiden tekijöiden myötä Luke arvioi sahatavaran tuotannon laskevan muutaman prosentin tänä ja ensi vuonna. Luke ennustaa myös hakkuiden vähentyvän vuosina 2019 ja 2020.

Raakapuun kauppamäärä kasvoi edelliskuusta lokakuussa, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Kuitenkin verrattuna edellisvuoteen, määrät pysyivät lokakuun 2018 alapuolella. Keskimäärin lokakuun määrä kasvoi yli 20 % tukkipuussa ja noin 15 % kuitupuussa, kokonaiskauppamäärän näyttäessä 18 %:n kasvua syyskuusta. Kaikki yksittäiset tavaralajit näyttivät kasvua välillä 10-30 %. Verrattuna lokakuuhun 2018, kokonaiskauppamäärä laski lähes 40 %. Edellisvuodesta kuitupuun kauppamäärä laski 30% mutta tukkipuun kauppamäärä yli 45 %. Kaikki tavaralajit näyttivät väheneviä määriä edellisvuodesta, tukissa noin 45 %, kuitupuussa noin 15-35 %:n välillä. Lokakuussa laskevat hinnat painoivat PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvoa 94 senttiä, eli 1,64 %, alaspäin lukemaan 56,53 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi laski 72 senttiä, eli samat 1,64 %, arvoon 43,13 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi heikentyi 35 senttiä, eli 1,98 %, arvoon 17,31 EUR/m³.

Sahatavaran vientihinnat näyttivät ottaneen osumaa kasvaneesta hintakilpailusta vientimarkkinoilla. Suurin osa meille toimitetuista hinnoista sekä männylle että kuuselle liukuivat alaspäin vain muutaman poikkeuksen liikkuessa ylöspäin. Lokakuun dataan perustuen PIX Sawn Timber Pine FAS Finland indeksi kääntyi taas laskuun heikentyen merkittävästi, eli 5,86 euroa, tai 3,37 %, lukemaan 168,16 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland jatkoi pudotustaan heikentyen lähes yhtäläisen 5,87 euroa, eli 3,20 %, arvoon 177,75 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.