Categories: Puunhintaindeksit
      Date: Mar 24, 2020
     Title: PIX Puunhinnat ja Sahatavara 24.3.20
PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat – Lakot ja työsulut tammi- ja helmikuussa vaikuttivat merkittävästi Suomen puukauppaan ja metsäteollisuuden tuotantoon. Erittäin lauha ja sateinen talvi suuressa osassa Suomea vaikeutti tilannetta vähentäen hakkuumahdollisuuksia. Meneillään oleva koronaviruspandemia tulee myös vähentämään huomattavasti teollisuustuotannon ja maailmankaupan kasvumahdollisuuksia. Markkinoilla on kuitenkin kuultu kommentteja, että sahatavaralle on edelleen kysyntää ja Kiinan parantunut Covid-19-tilanne antaa hieman toivoa tilanteen normalisoitumisesta jossain vaiheessa. Keski-Euroopan metsätuhojen tilanne ei ole kuitenkaan näyttänyt paranemisen merkkejä. Poikkeuksellisen lauha talvi myös Keski-Euroopassa ei hidastanut kirjanpainajakuoriaisen leviämistä toivotulla tavalla ja tilanne on edelleen huono.

Samalla kun julkinen keskustelu Suomen tulevista hakkuumääristä ja raakapuun riittävyydestä on hiljentynyt hieman Finnpulp-projektin peruuntumisen, vähentyneen tuotannon, lakkojen ja muiden haasteiden myötä, on Luke julkaissut arvionsa Suomen vuotuisesta ylläpidettävissä olevasta hakkuukertymästä seuraaville kymmenelle vuodelle. Luken mukaan tämä olisi 80,5 Mm³, joka on 3,5 Mm³ pienempi luku kuin edellinen arvio vuodelta 2019 mutta muutoksen kerrotaan johtuvat laskentatavan vaihtumisesta. Viime vuonna kokonaishakkuut olivat Suomessa 62,8 Mm³, joten edelleenkään ei oltaisi lähellä arvioitua hakkuumaksimia. Samaan aikaan Ruotsissa raakapuun varastot ovat kasvaneet suurimmiksi 12 vuoteen. Puuvarastot kasvoivat 15 % 9,5 Mm³:iin vuoden 2019 lopussa. Viime vuosina raakapuun vienti Suomen länsirannikolta Ruotsiin on kasvanut ja kasvaneilla Ruotsin kotimaan varastoilla voi olla vaikutusta näihin määriin.

Raakapuun kauppamäärä helmikuussa 2020 jatkoi laskuaan edellisvuodesta ja vaihtui negatiivisen muutoksen puolelle myös verrattuna edelliskuuhun, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Tammikuuhun verrattuna helmikuun määrä laski 17 % tukkipuussa ja 29 % kuitupuussa, kokonaiskauppamäärän näyttäessä neljänneksen laskua. Kaikki yksittäisten tavaralajien kauppamäärät laskivat 15-30 %. Verrattuna helmikuuhun 2019, kokonaiskauppamäärä laski 37 %. Edellisvuodesta sekä kuitupuun että tukkipuun kauppamäärä laski noin 37 %. Näissä kaikki tavaralajit näyttivät väheneviä määriä noin 25-40 %:n välillä. Huolimatta laskeneista määristä, hinnoissa oli enemmän muutoksia ylöspäin. Viimeisimmät tukkipuun hinnat vahvistivat PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvoa 80 senttiä, eli 1,45 %, lukemaan 56,10 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi nousi 47 senttiä, eli 1,11 %, arvoon 42,86 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi vahvistui 12 senttiä, eli 0,71 %, arvoon 17,08 EUR/m³.

Sahatavaran meille raportoidut vientihinnat näyttivät enemmän muutoksia ylöspäin, vaikka kauppamäärät romahtivatkin edelliskuusta työtaistelutoimien vaikuttaessa tuotantoon. Helmikuun dataan pohjautuen PIX Sawn Timber Pine FAS Finland indeksi vahvistui 57 senttiä, eli 0,34 %, lukemaan 167,27 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland ponnahti ylöspäin selvemmin, eli 4.56 euroa, vastaten 2,63 %:a, ja päätyi arvoon 177,64 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.