Fastmarkets FOEX

Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille, puupohjaiselle bioenergialle (pelletit, metsähake, puru ja kuori) sekä sahatavaralle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää lisenssisopimusta FOEX’n kanssa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Sep 28, 2021

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Sahatavaramarkkinoiden kova kysyntä on vauhdittanut sekä Suomen raakapuumarkkinaa että sahatavaran vientimarkkinaa selvästi. Tilastojen mukaan raakapuun kauppamäärät ovat lähellä ennätysvuotta 2018 ja tänä vuonna myös kesäkauden puukauppa pysyi keskimääräistä suurempana. Metsäteollisuustuotemarkkinoiden korkeasuhdanne on pitänyt puunhinnat korkeana, lisäten metsänomistajien puunmyyntihaluja. Sahatavaran vientihinnat nousivat Luken tilastojen mukaan 49 % ja vientimäärät 20 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Maaseudun Tulevaisuus kirjoittaa, että globaalin sahatavaramarkkinan odotetaan jatkuvan hyvänä, vaikka joiltain osin hinnat saattavat laskea kovan kysynnän helpottaessa vuoden loppupuolella. Hieman nykyistä alemmat hinnat olisivat edelleen historiallisesti korkealla tasolla.

Metsä Group suunnittelee investoivansa 200 miljoonaa euroa uuteen kertopuutehtaaseen (LVL) Äänekoskelle. Puun vuosittainen käyttö tehtaalla olisi yhtiön mukaan noin 375 000 kuutiometriä. Tehtaan valmistuessa vuonna 2026 sen vuosittainen kapasiteetti olisi noin 150 000 kuutiometriä vuodessa ja kasvattaisi yrityksen LVL-tuotantokapasiteettia noin 50 %. Yhtiö odottaa muun muassa tehdasalueen kaavoituksen valmistumista ennen investointipäätöstä. Hasa investoi Haapajärven sahallaan uuteen kanavakuivaamoon, jonka kuivauskapasiteetti on 85 000 m³. Uuden kuivaamon on tarkoitus olla valmis huhtikuussa 2023. Hasa aikoo päivittää myös Haapaveden sahaansa, jolloin yrityksen kokonaisinvestoinnit nousevat 14 miljoonaan euroon ja lisäävät sen vuosituotantokapasiteettia 50 000 kuutiometrillä noin 500 000 kuutiometriin. Useat yksityiset suomalaiset sahayritykset, kuten Kuhmo, Junnikkala ja Versowood ovat ilmoittaneet tänä vuonna investoinneista uusiin tai niiden nykyisiin tuotantolaitoksiin. Tämän lisäksi Metsä Fibren uuden Rauman sahaprojektin kerrotaan olevan aikataulussa, suunnitellun tuotannonaloituksen ollessa vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä.

Raakapuun kokonaiskauppamäärä elokuussa nousi verrattuna sekä edellisvuoteen että -kuuhun, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Edelliskuuhun verrattuna määrä nousi 6 % tukkipuun määrän kasvaessa 10 % ja kuitupuun 3 %. Yksittäisten tavaralajien muutokset vaihtelivat mäntykuidun 3 prosentin laskusta koivukuidun 14 % nousuun. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä nousi 32 % koostuen tukkipuun määrän 50 prosentin ja kuitupuun määrän 18 prosentin kasvusta. Yksittäisten tavaralajien kauppamäärät muuttuivat koivukuidun 9 prosentin ja mäntytukin 53 prosentin kasvun välillä. Kaikki puunhintaindeksimme jatkoivat pientä heikkenemistä. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo laski 40 senttiä, eli 0,61 %, lukemaan 64,86 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi menetti vähäiset 2 senttiä, eli 0,04 %, päätyen arvoon 45,43 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi menetti 10 senttiä, eli 0,54 prosenttia, laskien arvoon 18,42 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.

Jul 7, 2021

PRICING NOTICE: Muutoksia PIX Suomen puunhintaindekseihin – Päätös

Helsinki, 7. heinäkuuta 2021 (PIX Bioenergia- ja puuindeksit) – Fastmarkets FOEX yhtenäistää metodologioitaan ja menetelmiään noudattaakseen Fastmarketsin omia sekä IOSCO:n määrittämiä toimintaperiaatteita. Joidenkin indeksien tiedonkeruumenetelmä ei täysin täytä näitä vaatimuksia.

Kuten aiemmin ehdotettiin, tehdyn markkinakonsultaation jälkeen, Fastmarkets FOEX on päättänyt lopettaa PIX Suomen Havutukki, PIX Suomen Kuitupuu, ja PIX Suomen Koivutukki -indeksien julkaisun 29. joulukuuta 2021.

Fastmarkets FOEX julkaisee viimeiset indeksit tiistaina 28. joulukuuta, 2021

Pääasiallinen syy lopettamiselle on, että PIX puunhintaindeksit perustuvat kolmannelta osapuolelta saatuun dataan eikä sitä näin ollen voida yhdistää yksittäisiin yrityksiin.

Fastmarkets FOEX teki markkinakonsultaation aiheesta ja sai kommentteja, jotka olivat ehdotusta vastaan. Niissä mainittiin indeksien olevan tärkeä markkinadatan lähde ja lopettamisen sijaan indeksejä ehdotettiin kehitettävän siten, että ne täyttäisivät annetut vaatimukset. Fastmarkets FOEX kiittää näistä kommenteista.

Nykyiset indeksispesifikaatiot vaatisivat kuitenkin huomattavaa muokkausta täyttääkseen vaaditut toimintaperiaatteet, sekä tukea markkinaosapuolilta yksityiskohtaisemman datan saamisessa. Tämä merkitsisi merkittävää muutosta indeksin perustaan, mikä olisi tarkoituksenmukaisempaa tehdä täysin uusien indeksien pohjalle. Fastmarkets FOEX on avoin keskustelulle sidosryhmien kanssa PIX raakapuun hintaindeksien kehittämisestä tulevaisuudessa.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)