Fastmarkets FOEX

Suomalainen yritys Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille mm. Euroopan markkinoille sekä Suomen ja osittain Pohjosmaiden markkinoille puupitoisille biomassalajeille kuten pelleteille, hakkeelle sekä kuitupuulle ja tukkipuulle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää asianmukaista lupaa Fastmarkets FOEXilta lisenssi- tai muun sopimuksen muodossa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Nov 24, 2020

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Wood Resources International (WRI) kertoo eurooppalaisten sahatavaranviejämaiden kasvattaneen osuuksiaan myynnistään merentakaisille alueille, jotka kattavat nyt 45 % kokonaisvientimääristä verrattuna 30 %:iin kymmenen vuotta sitten. Aiemmin vientikauppa oli enemmän naapurimaiden välistä mutta nyt vienti muille mantereille on kasvanut, Kiinan ollessa suurin kasvukohde. WRI:n mukaan suurimmat sahatavaran tuottajat ja viejät ovat Ruotsi, Suomi, Saksa sekä Itävalta, jotka kattavat noin kaksi kolmasosaa Euroopan kokonaisviennistä. Suomen vientimääristä Euroopan ulkopuoliset kohteet kattavat 65 %, joka on listatuista maista selkeästi suurin osuus. Suomi eroaa muista maista myös siten, että sen vienti Yhdysvaltoihin on ollut hyvin marginaalista.

Maailman suurin raakapuun viejä, Venäjä, suunnittelee kieltävänsä jalostamattoman raakapuun viennin tammikuusta 2022 alkaen. Syiksi tälle mainitaan olevan laittomien hakkuiden kitkeminen sekä myös kotimaisen puunjalostusteollisuuden, erityisesti sahatavaran tuotannon, kasvattaminen. Presidentti Putinin esittämä direktiivi mainitsee vientikiellon koskevan käsittelemätöntä havupuuta sekä arvokasta lehtipuuta, mahdollisesti jättäen Suomeen tuotavan koivukuitupuun kiellon ulkopuolelle. WRI:n raportin mukaan Kiina on ollut venäläisen raakapuun päävientimarkkina kattaen noin 75 % määristä Suomen ollessa toiseksi suurin noin 10 % osuudellaan vuoden 2020 aikana.

Raakapuun kauppamäärät käänsivät suuntansa alaspäin lokakuussa verrattaessa sekä edellisvuoteen että ‑kuuhun, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Verrattuna syyskuuhun 2020 kokonaismäärä laski 15 %, sekä tukki- että kuitupuun ollessa suurin piirtein samoissa lukemissa. Yksittäiset tavaralajit laskivat molempien mäntylajien noin 10 % pudotuksesta muiden noin 20 % laskuun. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä laski 12 % koostuen tukkipuun -5 % sekä kuitupuun -17 % muutoksesta. Yksittäiset tavaralajit laskivat kuusitukin 2 % ja koivukuitupuun 23 % välillä. Hinnat näyttivät vahvistumista tukkipuussa mutta laskivat kuitupuussa. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo nousi 39 senttiä, eli 0,68 %, lukemaan 57,53 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi vahvistui 40 senttiä, eli 0,93 %, arvoon 43,37 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi menetti 22 senttiä, eli 1,25 %, laskien arvoon 17,37 EUR/m³.

Sahatavaran indekseihin raportoidut vientihinnat olivat kaksijakoisia. Mäntysahatavara jatkoi nousuaan lähes kaikkien alaindeksien vahvistuessa, kun taas kuusen kehitys oli päinvastaista. Näin ollen, PIX Sawn Timber Pine FAS Finland -indeksi vahvistui 2,83 euroa, eli 1,60 %, lukemaan 179,37 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland liukui alaspäin 1,38 euroa, eli 0,72 %, arvoon 189,96 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)