Fastmarkets FOEX

Fastmarktes FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille mm. Euroopan markkinoille sekä Suomen ja osittain Pohjosmaiden markkinoille puupitoisille biomassalajeille kuten pelleteille, hakkeelle sekä kuitupuulle ja tukkipuulle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää asianmukaista lupaa Fastmarkets FOEXilta lisenssi- tai muun sopimuksen muodossa.

Fastmarkets FOEX - FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Apr 28, 2020

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Sen jälkeen kun työmarkkinakiistat saatiin selvitettyä, on covid-19-pandemia tuonut uusia tummia pilviä Suomen metsäteollisuussektorinkin yläpuolelle. Vaikka sellumarkkinat vielä vetävätkin melko hyvin mm. pehmopaperimarkkinan suotuisan kehityksen myötä, ja pakkausteollisuus hyötyy mm. elintarvikkeiden ja nettikaupan viimeaikaisesta hyvästä vedosta, muut sektorit kärsivät tilanteesta huomattavasti. European Timber Trade Federation ja European Organisation of the Sawmill Industry arvioivat yhdessä, että tämä teollisuudenala tulee ottamaan vakavan iskun pandemian vuoksi. Toisaalta, eniten tämän uskotaan vaikuttavan eteläisemmässä Euroopassa ja Iso-Britanniassa Pohjoismaiden sijaan. Positiivisena asiana suomalaisille sahatavaraviejille voidaan pitää sitä, että Euroopan ulkopuolella pandemia vaikuttaa eniten tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Intiassa ja joissain Kaakkois-Aasian valtioissa, kun taas Kiinassa, joka on tärkeä vientimarkkina suomalaiselle sahatavaralle, on näkyvissä jo positiivista kehitystä. Toisaalta, raportteja vientikonttien vähyydestä on myös kuultu ja tämä vähentää mm. sahatavaran vientimahdollisuuksia.

Huolimatta tämänhetkisestä tilanteesta Metsä Fibre on ilmoittanut rakentavansa Raumalle suunnittelemansa merkittävän sahaprojektin. Sahan vuotuinen kapasiteetti on 750.000 m³ mäntysahatavaraa, johon käytetään 1,5 miljoonasta m³ suomalaista tukkia. Toinen Metsä Fibren suunnittelema projekti, biotuotetehdas Kemiin, on edelleen suunnitteilla. Jos tätä projekti toteutuu, puuntarve pohjoisessa Suomessa kasvaa selvästi.

Raakapuun kauppamäärän lasku päättyi maaliskuussa verrattuna sekä edellisvuoteen että edelliskuuhun, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Helmikuuhun 2020 verrattuna maaliskuun määrä nousi 33 % tukkipuussa ja 13 % kuitupuussa, kokonaiskauppamäärän näyttäessä 21 %:n nousua. Kaikki yksittäisten tavaralajien kauppamäärät nousivat, eniten kuusitukissa (38 %), vähiten koivukuitupuussa (9 %). Verrattuna maaliskuuhun 2019, kokonaiskauppamäärä nousi 4 %. Kuitenkin kuitupuun kauppamäärä näytti 8 % alaspäin mutta tukkipuun puolestaan 24 %:n kasvua. Näissä eri tavaralajit näyttivät sekä kasvavia että väheneviä määriä ääriarvojen ollessa +36 % kuusitukissa ja -16 % mäntykuidussa. Hinnat jatkoivat liikkumistaan ylöspäin. Viimeisimmät tukkipuun hinnat vahvistivat PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvoa 99 senttiä, eli 1,76 %, lukemaan 57,09 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi nousi 21 senttiä, eli 0,49 %, arvoon 43,07 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi vahvistui 57 senttiä, eli 3,34 %, arvoon 17,65 EUR/m³.

Sahatavaran meille raportoidut vientihinnat näyttivät monia muutoksia ylöspäin, ja kauppamäärät kasvoivat työtaistelutoimien värittämän alkuvuoden jälkeen. Maaliskuun dataan pohjautuen PIX Sawn Timber Pine FAS Finland indeksi vahvistui huomattavat 9,31 euroa, eli 5,57 %, lukemaan 176,58 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland nousi ylöspäin hillitymmin, eli 1,59 euroa, vastaten 0,90 %:a, ja päätyi arvoon 179,23 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)