Fastmarkets FOEX

Suomalainen yritys Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille mm. Euroopan markkinoille sekä Suomen ja osittain Pohjosmaiden markkinoille puupitoisille biomassalajeille kuten pelleteille, hakkeelle sekä kuitupuulle ja tukkipuulle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää asianmukaista lupaa Fastmarkets FOEXilta lisenssi- tai muun sopimuksen muodossa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Feb 23, 2021

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

MTK arvioi, että markkinoilla on ylitarjontaa kuitupuusta. Tämä johtuu muun muassa hyvistä hakkuukeleistä, jotka ovat lisänneet harvennushakkuita, tuoden lisää pienempää puuta markkinoille. Samaan aikaan markkinoilla on pulaa tukkipuusta globaalin sahatavaramarkkinan hyvän vedon myötä.

Sahateollisuuden Wood from Finland -webkonferenssissa kuultiin taas hyviä esityksiä ja analyysia sahatavaramarkkinoilta. Markkinoilla menee yleisesti melko hyvin globaalin kysynnän kasvaessa ja suomalaisten sahojen reagoidessa siihen oikea-aikaisesti. Suomessa sahateollisuus on kuitenkin jäänyt investoinneissa jälkeen kilpailijamaitaan ja esimerkiksi Yhdysvaltojen suurille markkinoille tärkeä höyläyskapasiteetti on Suomessa edelleen vaatimaton.

Metsä Group on päättänyt rakentaa uuden sellutehtaan Kemiin. Uusi tehdas tuottaa 1,5 miljoonaa tonnia sellua ja muita biotuotteita käyttäen noin 7,6 miljoonaa m³ puuta vuosittain. Tämä on noin 3 miljoonaa m³ enemmän kuin nykyisen Kemin tehtaan raaka-aineen tarve. Lisääntynyt puuntarve katetaan pääosin kotimaisella puulla mutta hankinta-aluetta laajennetaan myös Ruotsiin. Samaan aikaan Suomen toisella laidalla UPM suunnittelee sulkevansa Kaukaan sahan toisen linjan. Kaukaan saha on noin 500.000 m³:n tuotannollaan yksi Suomen suurimpia sahoja ja suljettava linja olisi sahan pienempi pikkutukkilinja.

Raakapuun kokonaiskauppamäärä tammikuussa laski verrattaessa edelliskuuhun mutta nousi verrattuna tammikuuhun 2020, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Kokonaismäärä laski 20 % verrattuna joulukuuhun, kuitupuun kaupan ollessa 16 % ja tukkipuun kaupan 23 % edelliskuuta jäljessä. Yksittäisten tavaralajien suurin muutos oli kuusitukin -24 %. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä nousi 26 % koostuen tukkipuun selvästä 59 %:n sekä kuitupuun hillitystä 6 %:n kasvusta. Yksittäiset tavaralajit muuttuivat mäntykuidun -1 %:n ja kuusitukin 68 %:n välillä. Hinnoissa oli muutoksia molempiin suuntiin. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo nousi 63 senttiä, eli 1,05 %, lukemaan 60,38 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi heikkeni 24 senttiä, eli 0,54 %, arvoon 43,83 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi laski 11 senttiä, eli 0,61 %, arvoon 18,05 EUR/m³.

Sahatavaran indekseihin raportoidut vientihinnat näyttivät muutoksia molempiin suuntiin. Edelliskuun huomattavan nousun jälkeen hinnoissa oli nyt enemmän vaihtelua, kun mäntysahatavaran hinnat liikkuivat keskimäärin hieman ylös ja kuusisahatavaran alas. PIX Sawn Timber Pine FAS Finland -indeksi vahvistui 38 senttiä, eli 0,19 %, lukemaan 199,49 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland heikkeni 3,84 euroa, eli 1,82 %, arvoon 207,50 EUR/m³. Huolimatta laskusta, PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland on edelleen korkeammalla kuin aiemmin edeltävän kahden vuoden aikana. PIX Sawn Timber Pine FAS Finland on myös korkeammalla kuin kertaakaan kaksi vuotta sitten tehdyn painotusten päivityksen jälkeen.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)