Fastmarkets FOEX

Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille, puupohjaiselle bioenergialle (pelletit, metsähake, puru ja kuori) sekä sahatavaralle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää lisenssisopimusta FOEX’n kanssa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Aug 24, 2021

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

ETLA arvioi Covid-pandemian vaikutusten ulottuvan Suomen metsäteollisuudessa jopa vuoteen 2025 saakka. Vuoden 2020 heikkojen lukujen jälkeen olosuhteet erityisesti rakennusteollisuudessa ovat olleet tänä vuonna huomattavasti paremmat. Ranskassa ja Iso-Britanniassa uudisrakennusten aloitusmäärät ovat kasvaneet selvästi, mutta toisaalta Saksassa kasvu on ollut maltillisempaa. ETLA arvioi, että vuonna 2021 puupohjaisten tuotteiden vienti kasvaa 5 % ja seuraavina vuosina 3 %. Ennustaminen on kuitenkin vaikeaa erityisesti sahatavaramarkkinoilla, joilla nykyinen tilanne on hyvin poikkeuksellinen.

Japanissa puisten uudisrakennusten aloitusmäärä kasvoi 5 % kesäkuussa, raportoi Fastmarkets Random Lengths. Yhdysvalloissa uudisrakennusten aloitusmäärä heinäkuussa oli kahta edeltävää kuukautta alhaisempi. Syyksi tähän arvioidaan olevan muun muassa tuotantoketjujen ongelmat ja työvoimapula. Fastmarkets Random Lengthsin Framing Lumber Composite -hinta on jatkanut laskuaan päätyen arvoon 399 USD/mbf viime viikolla. CME:n sahatavarafutuurit syyskuulle olivat tämän hinnan yläpuolella viime viikon lopussa. Kanadan metsäpalot ovat myös vaikuttaneet Pohjois-Amerikan sahatavaramarkkinoihin aiheuttaen muun muassa logistisia haasteita.

Raakapuun kokonaiskauppamäärä heinäkuussa nousi verrattuna edellisvuoteen mutta laski kesäkuusta muun muassa kausiluonteisuuden vuoksi, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Edelliskuuhun verrattuna määrä laski 69 %, sekä kuitu- että tukkipuun lukujen laskiessa. Yksittäisten tavaralajien muutokset olivat välillä -60 % ja -74 %. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä nousi 46 % koostuen tukkipuun määrän 60 prosentin ja kuitupuun määrän 34 prosentin kasvusta. Yksittäisten tavaralajien kauppamäärät muuttuivat koivukuidun 10 prosentin ja mäntytukin 69 prosentin kasvun välillä. Pitkän nousevan trendin jälkeen kaikki puunhintaindeksimme liikkuivat alaspäin. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo laski 1,57 euroa, eli 2,35 %, lukemaan 65,26 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi heikkeni 95 senttiä, eli 2,05 %, arvoon 45,45 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi menetti 1,27 euroa, eli huomattavat 6,42 prosenttia, pudoten arvoon 18,52 EUR/m³. Kaikki indeksit ovat edelleen vuoden alun tason yläpuolella, tukki-indeksi lähes 10 %.

Meille sahatavaran indekseihin raportoidut vientihinnat jatkoivat nousuaan, mutta hitaampaan tahtiin kuin edeltävinä kuukausina. Kaikki männyn alaindeksit näyttivät nousua, muutaman kuusen alaindeksin laskiessa. Useilla vientimarkkinoilla jatkuneen positiivisen vireen myötä PIX Sawn Timber Pine FAS Finland -indeksi jatkoi nousuaan kivuten ylös 22,45 euroa, eli 6,32 %, lukemaan 377,49 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland nousi hieman hillitymmin vahvistuen 8,05 eurolla, eli 2,07 prosentilla, arvoon 397,88 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

Jul 7, 2021

PRICING NOTICE: Muutoksia PIX Suomen puunhintaindekseihin – Päätös

Helsinki, 7. heinäkuuta 2021 (PIX Bioenergia- ja puuindeksit) – Fastmarkets FOEX yhtenäistää metodologioitaan ja menetelmiään noudattaakseen Fastmarketsin omia sekä IOSCO:n määrittämiä toimintaperiaatteita. Joidenkin indeksien tiedonkeruumenetelmä ei täysin täytä näitä vaatimuksia.

Kuten aiemmin ehdotettiin, tehdyn markkinakonsultaation jälkeen, Fastmarkets FOEX on päättänyt lopettaa PIX Suomen Havutukki, PIX Suomen Kuitupuu, ja PIX Suomen Koivutukki -indeksien julkaisun 29. joulukuuta 2021.

Fastmarkets FOEX julkaisee viimeiset indeksit tiistaina 28. joulukuuta, 2021

Pääasiallinen syy lopettamiselle on, että PIX puunhintaindeksit perustuvat kolmannelta osapuolelta saatuun dataan eikä sitä näin ollen voida yhdistää yksittäisiin yrityksiin.

Fastmarkets FOEX teki markkinakonsultaation aiheesta ja sai kommentteja, jotka olivat ehdotusta vastaan. Niissä mainittiin indeksien olevan tärkeä markkinadatan lähde ja lopettamisen sijaan indeksejä ehdotettiin kehitettävän siten, että ne täyttäisivät annetut vaatimukset. Fastmarkets FOEX kiittää näistä kommenteista.

Nykyiset indeksispesifikaatiot vaatisivat kuitenkin huomattavaa muokkausta täyttääkseen vaaditut toimintaperiaatteet, sekä tukea markkinaosapuolilta yksityiskohtaisemman datan saamisessa. Tämä merkitsisi merkittävää muutosta indeksin perustaan, mikä olisi tarkoituksenmukaisempaa tehdä täysin uusien indeksien pohjalle. Fastmarkets FOEX on avoin keskustelulle sidosryhmien kanssa PIX raakapuun hintaindeksien kehittämisestä tulevaisuudessa.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)