Fastmarkets FOEX

Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille, puupohjaiselle bioenergialle (pelletit, metsähake, puru ja kuori) sekä sahatavaralle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää lisenssisopimusta FOEX’n kanssa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Nov 23, 2021

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen Puunhinnat – Luken ennakkotilastot Suomen metsäteollisuustuotteiden viennille tammi-elokuussa 2021 kertovat 15 prosentin kasvusta edellisestä vuodesta noin 8,7 miljardiin euroon. Sahatavaran viennin arvo kasvoi 56 % ja määrä 15 % edellisvuotisesta ja se kattoi hieman alle 20 % metsäteollisuustuotteiden kokonaisviennistä. Sahatavaran globaalin markkinan vahva veto on rohkaissut Suomessa toimivia sahayrityksiä investoimaan uuteen teknologiaan ja lisäämään tuotantokapasiteettiaan. Asiantuntijoiden mukaan tänäkin vuonna tehdyt investointipäätökset kirittävät suomalaista sahateollisuutta ottamaan kilpailijamaiden etumatkaa kiinni. Aiemmin listattujen projektien lisäksi myös Binderholz sijoittaa 40 miljoonaa euroa Lieksan sahan kehitykseen. Yritys rakentaa uudet laitokset puun höyläykseen ja lämpökäsittelyyn sahan yhteyteen sekä kasvattaa kuivauskapasiteettia.

Sahatukkien hinnat ovat nousseet monin paikoin maailmanlaajuisesti sahatavaramarkkinoiden vanavedessä. Wood Resources International (WRI) kertoo sen sahatukkien hintaindeksin nousseen edellisestä 10 prosentilla kolmannella kvartaalilla. Hinnat ovat nousseet erityisesti Kanadassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Euroopan sahatukkien hintaindeksin WRI kertoo nousseen 18 % edellisestä kvartaalista ja 35 % vuodentakaisesta. Suurimmat nousut nähtiin Puolassa, Latviassa, Tšekeissä, Saksassa ja Itävallassa.

Raakapuun kokonaiskauppamäärä lokakuussa pysyi edellisvuoden tasolla mutta laski verrattuna syyskuuhun, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Edelliskuuhun verrattuna määrä laski 24 % tukkipuun määrän pienentyessä 28 % ja kuitupuun 20 %. Yksittäisten tavaralajien muutokset vaihtelivat koivukuidun määrän 15 prosentin vähenemisestä mäntytukin 30 prosentin laskuun. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä pysyi lähes samana koostuen tukkipuun yhden prosentin kasvusta ja kuitupuun määrän vastaavasta laskusta. Yksittäisten tavaralajien kauppamäärät vaihtelivat muutamassa prosentissa nollan molemmin puolin. Kaikki puunhintaindeksimme heikkenivät hieman. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo laski 23 senttiä, eli 0,36 %, lukemaan 63,46 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi heikkeni 3 senttiä, eli 0,07 %, päätyen arvoon 44,56 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi menetti 5 senttiä, eli 0,28 %, laskien arvoon 18,09 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit.

Jul 7, 2021

PRICING NOTICE: Muutoksia PIX Suomen puunhintaindekseihin – Päätös

Helsinki, 7. heinäkuuta 2021 (PIX Bioenergia- ja puuindeksit) – Fastmarkets FOEX yhtenäistää metodologioitaan ja menetelmiään noudattaakseen Fastmarketsin omia sekä IOSCO:n määrittämiä toimintaperiaatteita. Joidenkin indeksien tiedonkeruumenetelmä ei täysin täytä näitä vaatimuksia.

Kuten aiemmin ehdotettiin, tehdyn markkinakonsultaation jälkeen, Fastmarkets FOEX on päättänyt lopettaa PIX Suomen Havutukki, PIX Suomen Kuitupuu, ja PIX Suomen Koivutukki -indeksien julkaisun 29. joulukuuta 2021.

Fastmarkets FOEX julkaisee viimeiset indeksit tiistaina 28. joulukuuta, 2021

Pääasiallinen syy lopettamiselle on, että PIX puunhintaindeksit perustuvat kolmannelta osapuolelta saatuun dataan eikä sitä näin ollen voida yhdistää yksittäisiin yrityksiin.

Fastmarkets FOEX teki markkinakonsultaation aiheesta ja sai kommentteja, jotka olivat ehdotusta vastaan. Niissä mainittiin indeksien olevan tärkeä markkinadatan lähde ja lopettamisen sijaan indeksejä ehdotettiin kehitettävän siten, että ne täyttäisivät annetut vaatimukset. Fastmarkets FOEX kiittää näistä kommenteista.

Nykyiset indeksispesifikaatiot vaatisivat kuitenkin huomattavaa muokkausta täyttääkseen vaaditut toimintaperiaatteet, sekä tukea markkinaosapuolilta yksityiskohtaisemman datan saamisessa. Tämä merkitsisi merkittävää muutosta indeksin perustaan, mikä olisi tarkoituksenmukaisempaa tehdä täysin uusien indeksien pohjalle. Fastmarkets FOEX on avoin keskustelulle sidosryhmien kanssa PIX raakapuun hintaindeksien kehittämisestä tulevaisuudessa.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)