Fastmarkets FOEX

Suomalainen yritys Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille mm. Euroopan markkinoille sekä Suomen ja osittain Pohjosmaiden markkinoille puupitoisille biomassalajeille kuten pelleteille, hakkeelle sekä kuitupuulle ja tukkipuulle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää asianmukaista lupaa Fastmarkets FOEXilta lisenssi- tai muun sopimuksen muodossa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Dec 22, 2020

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas on saanut ympäristöluvan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Suunniteltu tehdas tuottaisi noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua vuodessa. Päätöksestä on kuitenkin mahdollista valittaa tammikuun loppupuolelle saakka. Tehtaan rakentamisen arvioidaan kestävän noin kaksi ja puoli vuotta ja lopullista investointipäätöstä voidaan odottaa jo mahdollisesti alkuvuonna 2021.

Stora Enso laajentaa Honkalahden sahan tuotantoa myös kuusisahatavaraan, joka jalostetaan puutuotteiksi paikan päällä. Aiemmin saha on tuottanut vain mäntysahatavaraa. Tämän uskotaan lisäävän tukkipuun kysyntää Kaakkois-Suomessa. Westas investoi Koski Tl:n sahalinjansa ja kuivaamonsa parannukseen ja laajennukseen, joiden on määrä olla valmiita vuoden 2021 aikana. Metsälehden haastatteleman yrityksen edustajan mukaan tämä voi lisätä sahan tuotantoa jopa 20 % sekä koko konsernin puunhankintaa Lounais-Suomessa lähes 10 % kasvattaen myös kuusen osuutta puunkäytöstä.

Kemera-tukijärjestelmän voimassaoloa pidennetään jopa vuoteen 2023 saakka. Tulevat vuodet ovat siirtymävaihe ennen uuden metsätalouden tukijärjestelmän toimeenpanoa, mikä voi tapahtua jo ennen vuoden 2023 loppua. Uuden tukijärjestelmän käyttöönotto on lykkääntynyt johtuen EU:n viivästyneestä metsätalouden valtiotukisäännösten uudistuksesta.

Raakapuun kauppamäärät käänsivät taas suuntansa ylös marraskuussa verrattaessa sekä edellisvuoteen että ‑kuuhun, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Verrattuna lokakuuhun 2020 kokonaismäärä kasvoi 30 %, sekä tukki- että kuitupuun ollessa suurin piirtein samoissa lukemissa. Yksittäisten tavaralajien kasvu vaihteli noin 20 ja 40 %:n välillä. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä nousi 38 % koostuen tukkipuun +64 %:n sekä kuitupuun +22 %:n muutoksesta. Yksittäiset tavaralajit kasvoivat mäntykuidun 17 %:n ja kuusitukin 77 %:n välillä. Hinnat näyttivät vahvistumista lokakuusta marraskuuhun. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo nousi 1,12 euroa, eli 1,95 %, lukemaan 58,65 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi vahvistui 36 senttiä, eli 0,83 %, arvoon 43,73 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi harppasi 44 senttiä, eli 2,53 %, nousten arvoon 17,81 EUR/m³.

Sahatavaran indekseihin raportoidut vientihinnat näyttivät nousua valtaosassa dataa. Mäntysahatavara jatkoi edelleen nousuaan kaikkien alaindeksien vahvistuessa. Kuusisahatavaran hinnat kääntyivät taas nousuun kaikkien paitsi yhden alaindeksin vahvistuessa. PIX Sawn Timber Pine FAS Finland -indeksi vahvistui 2,98 euroa, eli 1,66 %, lukemaan 182,35 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland liikkui ylöspäin huomattavammat 7,32 euroa, eli 3,85 %, arvoon 197,28 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)