Fastmarkets FOEX

Suomalainen yritys Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille mm. Euroopan markkinoille sekä Suomen ja osittain Pohjosmaiden markkinoille puupitoisille biomassalajeille kuten pelleteille, hakkeelle sekä kuitupuulle ja tukkipuulle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää asianmukaista lupaa Fastmarkets FOEXilta lisenssi- tai muun sopimuksen muodossa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Oct 27, 2020

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Sahateollisuus ry:n mukaan työtaistelutoimientäyteisen alkuvuoden jälkeen Suomen sahateollisuus toimii jälleen lähes normaalein käyttöastein. Esimerkiksi koronakriisin aikana lisääntynyt tee-se-itse-puuhastelu sekä kotimaassa että osalla vientimarkkinoista on pitänyt kysyntää ylhäällä. Tukkipuun kysyntä yksityisillä sahoilla on korkea mutta siitä on ollut puutetta, kirjoittaa Maaseudun tulevaisuus. Joillakin sahoilla on ongelmia täyttää kaikki tilaukset ajoissa ja markkinoilla on kysyntää suuremmille määrille tuotteita, kuin mitä pystytään tällä hetkellä tuottamaan. Yksi syy tukkipuun vähentyneeseen tarjontaan on metsäteollisuusintegraattien pienentynyt kuitupuun tarve, jonka myötä merkittäviä tukkipuun määriä on tullut sekä integroituun käyttöön että yksityisille sahoille. Tilanne saattaa joka tapauksessa ennustaa tukkipuukaupan piristymistä loppuvuoden aikana. Sahatavaran vientihinnat ovat silti edellisvuotta alempia ja sahayritysten katteet ohuita, kerrotaan.

Finnpulp jatkaa suunnitelmiaan biotuote-/sellutehtaansa suhteen Kuopiossa huolimatta korkeimman hallinto-oikeuden aiemmasta kielteisestä ympäristölupapäätöksestä. Yksi syy projektin suunnitelman jatkoon Kuopiossa on Kaipolan paperitehtaan sulkeminen, joka vapauttaa kuitupuuta markkinoille. Ensimmäinen vaihe olisi uusia tontin sopimukset, joka käsitellään kaupungin toimesta tässä kuussa.

Raakapuun kauppamäärät syyskuussa kasvoivat verrattuna sekä edellisvuoteen että -kuuhun, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Näin korkeita kauppamääriä ei ole nähty sitten viime syksyn. Verrattuna elokuuhun 2020 kokonaismäärä yli tuplaantui, myös sekä tukki- että kuitupuulle erikseen. Yksittäiset tavaralajit näyttivät myös huomattavaa nousua sekä mäntytukin että -kuidun lähes 100 %:n kasvusta koivukuidun lähes 130 %:n kasvuun. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä nousi 23 % koostuen tukkipuun määrän 37 %:n sekä kuitupuun määrän 14 %:n kasvusta. Hinnat näyttivät nousua kaikissa tavaralajeissa sekä lähes kaikilla alueilla. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo nousi 73 senttiä, eli 1,29 %, lukemaan 57,14 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi vahvistui 15 senttiä, eli 0,35 %, arvoon 42,97 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi keräsi 12 senttiä, eli 0,69 %, lisää nousten arvoon 17,59 EUR/m³.

Sahatavaran kumpaankin indeksiin raportoidut vientihinnat näyttivät enimmäkseen positiivista kehitystä syyskuussa. Vahvistunut sahatavaran vientimarkkina näkyi nousuna molemmille lajeille raportoiduissa hinnoissa sekä määrissä. Kaikki, paitsi yksi männyn alaindeksi, liikkuivat ylöspäin. Näin ollen, PIX Sawn Timber Pine FAS Finland -indeksi vahvistui 7,37 euroa, eli 4,36 %, lukemaan 176,54 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland liikkui ylöspäin melko samat 7,40 euroa, eli 4,02 %, arvoon 191,34 EUR/m³.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)