Fastmarkets FOEX

Fastmarkets FOEX tuottaa tavaramerkkisuojattuja PIX-hintaindeksejä sellu-, painopaperi-, pakkaus- ja keräyspaperilajeille, puupohjaiselle bioenergialle (pelletit, metsähake, puru ja kuori) sekä sahatavaralle. PIX-indeksien kaupallinen käyttö edellyttää lisenssisopimusta FOEX’n kanssa.

FOEX Indexes Oy
Mannerheimintie 40 D 85
00100 Helsinki
hello.foex@fastmarkets.com
09 439 1030

PIX Suomen puunhintaindeksit

Viimeisimmät PIX arvottoggle

 

Ajankohtaistatoggle

Jul 7, 2021

PRICING NOTICE: Muutoksia PIX Suomen puunhintaindekseihin – Päätös

Helsinki, 7. heinäkuuta 2021 (PIX Bioenergia- ja puuindeksit) – Fastmarkets FOEX yhtenäistää metodologioitaan ja menetelmiään noudattaakseen Fastmarketsin omia sekä IOSCO:n määrittämiä toimintaperiaatteita. Joidenkin indeksien tiedonkeruumenetelmä ei täysin täytä näitä vaatimuksia.

Kuten aiemmin ehdotettiin, tehdyn markkinakonsultaation jälkeen, Fastmarkets FOEX on päättänyt lopettaa PIX Suomen Havutukki, PIX Suomen Kuitupuu, ja PIX Suomen Koivutukki -indeksien julkaisun 29. joulukuuta 2021.

Fastmarkets FOEX julkaisee viimeiset indeksit tiistaina 28. joulukuuta, 2021

Pääasiallinen syy lopettamiselle on, että PIX puunhintaindeksit perustuvat kolmannelta osapuolelta saatuun dataan eikä sitä näin ollen voida yhdistää yksittäisiin yrityksiin.

Fastmarkets FOEX teki markkinakonsultaation aiheesta ja sai kommentteja, jotka olivat ehdotusta vastaan. Niissä mainittiin indeksien olevan tärkeä markkinadatan lähde ja lopettamisen sijaan indeksejä ehdotettiin kehitettävän siten, että ne täyttäisivät annetut vaatimukset. Fastmarkets FOEX kiittää näistä kommenteista.

Nykyiset indeksispesifikaatiot vaatisivat kuitenkin huomattavaa muokkausta täyttääkseen vaaditut toimintaperiaatteet, sekä tukea markkinaosapuolilta yksityiskohtaisemman datan saamisessa. Tämä merkitsisi merkittävää muutosta indeksin perustaan, mikä olisi tarkoituksenmukaisempaa tehdä täysin uusien indeksien pohjalle. Fastmarkets FOEX on avoin keskustelulle sidosryhmien kanssa PIX raakapuun hintaindeksien kehittämisestä tulevaisuudessa.

Jun 22, 2021

PRICING NOTICE: Muutoksia PIX Suomen puunhintaindekseihin – Konsultaatio

Helsinki, 26. huhtikuuta 2021 (PIX Bioenergia- ja puuindeksit) – Fastmarkets FOEX yhtenäistää metodologioitaan ja menetelmiään noudattaakseen Fastmarketsin omia sekä IOSCO:n määrittämiä toimintaperiaatteita. Joidenkin indeksien tiedonkeruumenetelmä ei täysin täytä näitä vaatimuksia.

Fastmarkets FOEX harkitsee seuraavia muutoksia PIX Suomen puunhintaindekseihin:

- Lopettaa PIX Suomen Havutukki -indeksin julkaisu 29. joulukuuta 2021.

- Lopettaa PIX Suomen Kuitupuu -indeksin julkaisu 29. joulukuuta 2021.

- Lopettaa PIX Suomen Koivutukki -indeksin julkaisu 29. joulukuuta 2021.

Pääasiallinen syy lopettamiselle on, että PIX puunhintaindeksit perustuvat kolmannelta osapuolelta saatuun dataan eikä sitä näin ollen voida yhdistää yksittäisiin yrityksiin.

Fastmarkets FOEX tekee tämän markkinakonsultaation koskien PIX puunhintaindeksien lopetusta suunnitellen viimeisten indeksien julkaisun tapahtuvan tiistaina 28. joulukuuta, 2021. Konsultaatio on avoinna 30. kesäkuuta 2021 saakka ja Fastmarkets FOEX julkaisee siitä yhteenvedon viimeistään 14. heinäkuuta 2021 suomenkielisillä kotisivuillaan PIX Suomen puunhintaindeksit ja metodologiasivullaan.

Kommentit ja kyselyt tähän liittyen pyydetään lähettämään osoitteeseen pricing.foex@fastmarkets.com viimeistään 30. kesäkuuta 2021, otsikolla ”PIX Suomen puunhintaindeksit” suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Jun 22, 2021

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Sahatavara oli yksi Suomen merkittävimmistä metsäteollisuuden vientiartikkeleista vuoden ensimmäisen kvartaaliin aikana, kertovat Luken tilastot. Metsäteollisuuden ulkomaankaupan arvo nousi 9 %, 2,8 miljardiin euroon, josta sahatavara kattoi 17 %. Sahatavaran vientimäärä kasvoi neljänneksellä ja viennin arvo 45 % edellisvuotisesta. Sahatavaran tuotannon ennustetaan kasvavan 12 miljoonaan kuutiometriin tänä vuonna. Koko vuoden ennustetaan olevan suotuisa Suomen metsäteollisuustuotteiden viennille.

Raakapuumarkkinan veto on jatkunut vahvana metsäteollisuustuotteiden hyvän globaalin kysynnän myötä. Tämän odotetaan jatkuvat läpi koko vuoden. Myös raakapuun tuontimäärät ovat kasvaneet. Tilastojen mukaan suurin osa Suomen raakapuun tuonnista tulee Venäjältä, mistä noin puolet menee sahatavaran valmistukseen ja puolet paperi- ja selluteollisuudelle. Ensi vuonna tuonti Venäjältä lakkaa voimaantulevan vientikiellon vuoksi.

Fastmarkets Random Lenghtsin viikkoraportti kertoo, että uusien asuntojen rakentamisen aloitusmäärä Yhdysvalloissa oli odotuksia heikompi mutta kuitenkin melko hyvä, nousten 3,7 % yli huhtikuun lukeman sekä noin 50 % toukokuun 2020 määrän yläpuolelle. Fastmarkets RISI ennustaa 10 prosentin kasvua aloitusmääriin koko vuodelle 2021, sen hidastuessa 0,5 prosenttiin vuonna 2022. Random Lengthsin Framing Lumber Composite -hinta on laskenut noin 1100 dollariin/MBF, saavutettuaan toukokuussa huippulukeman 1500 dollaria. Tämä on yli kaksinkertainen verrattuna sen arvoon vuosi sitten. CME:n heinäkuun sahatavarafutuurit ovat näyttäneet laskua päätyen alle 1000 USD/MBF rajan ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun puolenvälin.

Raakapuun kokonaiskauppamäärä toukokuussa nousi verrattuna sekä edellisvuoteen että huhtikuuhun, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Määrä nousi selvät 93 % huhtikuusta, kuitupuun näyttäessä 82 prosentin ja tukkipuun 103 prosentin kasvua. Yksittäisten tavaralajien muutokset liikkuivat mäntykuitupuun 77 prosentin ja kuusitukin 106 prosentin kasvun välillä. Verrattuna edellisvuoteen, kokonaiskauppamäärä kasvoi 64 % koostuen tukkipuun määrän 104 prosentin ja kuitupuun määrän 32 prosentin noususta. Yksittäisten tavaralajien kauppamäärät nousivat mäntykuidun 27 prosentin ja kuusitukin 110 prosentin välillä. Lähes kaikkien tavaralajeittaisten aluehintojen jälleen noustessa, kaikki PIX Suomen puunhintaindeksit vahvistuivat. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo nousi 2,30 euroa, eli 3,59 %, lukemaan 66,40 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi vahvistui 57 senttiä, eli 1,25 %, arvoon 46,30 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi vahvistui 55 senttiä, eli 2,89 %, arvoon 19,56 EUR/m³. Indeksit saavuttivat jälleen kaikkien aikojen korkeimmat lukemansa.

Kansainvälisen sahatavaran markkinan vauhdissa meille sahatavaran indekseihin raportoidut vientihinnat pysyivät edelleen vahvoina toukokuussa. Suurin osa alaindekseistä näytti selvää kasvua, useat jopa kaksinumeroisia kasvulukuja. Tuotantomäärät eivät pystyneet tyydyttämään vahvaa kysyntää ja meille raportoidut toukokuun lukemat jäivät aiempia keväisiä määriä pienemmiksi. Vahvan markkinan myötä PIX Sawn Timber Pine FAS Finland -indeksi jatkoi nousuaan vahvistuen 20,87 euroa, eli 8,29 %, lukemaan 272,61 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland harppasi myös selvästi ylöspäin vahvistuen 9,68 euroa, eli 3,79 %, arvoon 265,14 EUR/m³. Männyn hintaindeksi on noussut vuoden alusta enemmän kuin kuusen vastaava.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista Fastmarkets FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.

Jun 23, 2015

PIX Suomen puunhintaindeksit - spesifikaatiot:

PIX Suomen Havutukki (PIX Sawlogs Finland)
PIX Suomen Koivutukki (PIX Birch Sawlogs Finland)
PIX Suomen Kuitupuu (PIX Pulpwood Finland)